מאמרים

הלומי קרב וחלופת האשפוז

פורסם ב״הארץ״ ב-7.5.21

הרפורמה בפוסט טראומה

פורסם ב״מעריב״ ב-11.5.21

רעיון הבית המאזן כחלופה אשפוזית

פורסם ב״הארץ״ ב-5.9.17

סוטריה

פורסם ב״Ynet״ ב-14.9.19